مراسم روز جهانی کارگر درشهرسقز

عثمان اسماعیلی

مراسم روز جهانی کارگر درشهرسقز باسخنرانی عثمان اسماعیلی درمیدان کارگران(چم ولی خان)ومیدان ماموستا هیمن (دخانیات)گاراژمیره ده وخیابان غله وتره بار وخیابان محمدقاًضی برگزارشد.وهمچنین باشکلات از کارگران ومردم پذیرایی شد.

Advertisements
نوشته‌شده در فيلم | دیدگاهی بنویسید

چرا نباید در مراسم خانه کارگر شرکت کرد!

مظفر محمدی

مقدمه: نوشته زیر از مظفر محمدی است که قبل از اول ماه مه نوشته شده و بدلیل اینکه کمونیست بعد از اول ماه مه منتشر میشد٬ برای سایتها ارسال شد. اما و با توجه به بحثهایی که در مورد خانه کارگر و برنامه اول مه آنها و تردیداتی که در شرکت و عدم شرکت در میان طیفی در جریان بود٬ آنرا در کمونیست هم میزنیم و توجه خوانندگان نشریه را به آن جلب میکنیم. ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در مظفر محمدی | دیدگاهی بنویسید

نه به برگزاری روز جهانی کارگر در کوه!

محمد جعفرى : بخش مهمی از فعالیت های روز جهانی کارگر (اول ماه مه) این است که از زاویه منافع طبقه کارگر دقیق و هدفمند کارهای انجام شده در این مدت را مرور و ارزیابی کنیم و با طرح این سئوالات، به بررسی پراتیک خود بپردازیم: آیا اهدافی را که از پیش تعیین کرده بودیم، اصولاٌ ویژگی و مشخصات اول ماه مه را داشتند؟ طرح ها و برامه ها را درست ارزیابی کرده، یعنی آنها به کم راضی شدن و یا خیال پردازانه نبودند؟ شاخص و مقیاس تشخیص درست کارها کدام است و به چه میزانی از اهداف از پیش تعیین شده نزدیک تر شدیم؟ ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

فایل های صوتى و تصویری از مراسم های روز جهانی کارگر در ایران ، ترکیه و کانادا

فایل های صوتى و تصویری از مراسم های روز جهانی کارگر  در ایران ، ترکیه و کانادا

http://chzamani.blogspot.ca/2016/05/blog-post_3.html

http://chzamani.blogspot.ca/2016/05/blog-post.html

http://chzamani.blogspot.ca/2016/05/1395_3.html

http://chzamani.blogspot.ca/2016/05/1395.html

http://nashriye.com/wp-content/uploads/2016/05/Binder1.pdf

نوشته‌شده در جمع قدم اول | دیدگاهی بنویسید

گزارش کوتاهی از راه پیمایی «کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس»

مطابق با سنن هر ساله «کمیته موقت برگزاری…» در راهپیمایی اول ماه مه که بوسیله سندیکاهای فرانسه سازماندهی می شود، شرکت نمود. ولی امسال حال و هوای فرانسه و بویژه پاریس با سال های قبل تفاوت داشت. یکی اینکه حزب سوسیالیست فرانسه مطابق با مواضع بورژوایی دیرینه اش تا جایی پیش می رود که  چهار نعل به مواضع نئولیبرالیسم بورژوایی روی می آورد و وحشیانه ترین موازین سرمایداری علیه نیروهای کار و به نفع کارفرمایان را از طریق رفرمیسم پارلمانی، به جامعه تحمیل میکند، ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در کمیته موقت برگزاری اول ماه مه در پاریس | دیدگاهی بنویسید

تظاهرات اول ماه مه در شیکاگو‎

روز اول ماه مه در شیکاگو فعالان چپ و مترقی ایرانیان به تظاهرات جنبش کارگری و مردمی امریکائی و خارجی پیوستند و طی راهپیمائی اعلامیه ها و بیانیه های انگلیسی مربوط به مبارزات و مطالبات کارگران در ایران پخش گردید.

کمیته ایرانیان چپ در شیکاگو

نوشته‌شده در کمیته ایرانیان چپ - شیکاگو | دیدگاهی بنویسید

عکسهاى منتخب … از نگاه دوربين شرکت کنندگان در مراسمهاى اول مه ٢٠١٦

7

عکسهاى بيشتر

نوشته‌شده در عکس | دیدگاهی بنویسید